?

Log in

2u_lud
16 April 2011 @ 09:43 amMình vốn rất chi, rất chi là lười, thế nên mặc dù cũng mấy lần định làm mục lục nhưng cứ tặc lưỡi cho qua. Nghĩ rằng mọi người cũng không có ý kiến gì mấy, với lại còn có cái tag ở kia nữa ^^~ Nhưng giờ mới để ý là, quả thật với số lượng chương lớn thế này, muốn edit hay đọc lại thì nội việc ấn tag rồi go earlier, go earlier cũng chính là cực hình ^^~ Vậy nên giờ mình sẽ khởi công làm cái mục lục này, để cho mọi người tiện bề theo dõi

Đang thi công.......................

Mục lụcCollapse )
 
 
 
 
 
 
 
 
2u_lud
20 January 2017 @ 10:17 am
Chuyện vui là cần phải khoe :v

Mình đã có em bé 😂

Lý do cho việc cả tháng nay đầu óc mây gió, mỗi ngày edit tính trên đơn vị từ 😂

Tựu chung là, nếu sức khỏe ổn định thì mình vẫn sẽ cố lê lết đến lúc sinh. Còn nếu bê bết quá thì mong các đồng bạn thông cảm cho việc mình bỏ hoang nhà cửa 😂
Tags: