Da ham =))

Mục lục - Coming soon~Mình vốn rất chi, rất chi là lười, thế nên mặc dù cũng mấy lần định làm mục lục nhưng cứ tặc lưỡi cho qua. Nghĩ rằng mọi người cũng không có ý kiến gì mấy, với lại còn có cái tag ở kia nữa ^^~ Nhưng giờ mới để ý là, quả thật với số lượng chương lớn thế này, muốn edit hay đọc lại thì nội việc ấn tag rồi go earlier, go earlier cũng chính là cực hình ^^~ Vậy nên giờ mình sẽ khởi công làm cái mục lục này, để cho mọi người tiện bề theo dõi

Đang thi công.......................

Collapse )